تبلیغات
کلیپ 3ex - کلیپ ایراتی 3ثط 3ex - فیلم شرایط

فروشگاه آنلاین کادویی

 
 
 
 
 

 

 

کلیپ 3ex - کلیپ ایراتی 3ثط 3ex - فیلم شرایط
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 طراح قالب

برای دانلود یولترا به پایین صفحه بروید

...::::Welcome To IRANISLAMIC98 :::::....

  خوش آمدید ...!

خرید آنلاین انواع کادو ( کادویی هدیه ، کادویی ولنتاین ، کادویی دوست دختر و پسر ، کادویی ازدواج و نامزدی ، کادویی مراسمات و غیره) کلیک کنید

موضوع: | تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 تیر 1390 
کمپیوتر ها ووسائل دیگر در  Network  دارای آدرس فزیکی بوده و بنام آدرس  MAC  یاد میشود. آدرس MAC بالای NIC بوده و در اثنای شروع کمپیوتر در مرحله که NIC  توسط بایوس (BIOS)  شناخته میشود. این آدرس به RAM  کمپیوتر نقل میگردد. آدرس MAC کمپیوتر تغیر نمیکند و تنها در صورت تغیر دادن NIC میتواند تغیر داده شود. این ادرس در لایه دوم  (Data Link Layer)  جهت شناخت انترفس ها استفاده میشود. آدرس های  MAC  بدون ساختار (Structure)  بوده و نمی تواند جهت شناخت مجموعه از وسائل در یک  شبکه استفاده گردد. یا به عباره دیگر توسط آدرسهای  MAC  نمی توانیم Network  را شناسائی نمائیم. هر وسیله باید به شکل جداگانه شناخته شود.

از همین سبب آدرسهای  IP  که وجود فزیکی نداشته بلکه به شکل منطقی میباشد، استفاده میگردد.  این آدرس ها دارای  ساختار منطقی بوده ومیتوانیم آنرا تغیر دهیم. توسط این آدرسها میتوانیم  Network  ها را شناسائی کنیم. آدرسهای  IP  را بنام  آدرس منطقی  (Logical Address)  و بنام آدرس Network   هم یاد میکند.

آدرسهای  IP  دارای نمونه ها بوده که نمونه چهارم  (IP v4) آن هنوز بیشتر مورد استفاده است. این نمونه آدرسهای  IP  در سال  1981   معرفی گردید. نمونه که جدیدا معرفی گردیده و بنام نمونه ششم  (IP v6)  یاد میشود در آینده استفاده خواهد شد.  مادر اینجا صرف نمونه چهارم آدرسهای   IP  را مورد بحث قرار میدهیم.

آدرس های  IP v4  دارای  طول 32  بت بوده وهر آدرس به چهار بخش جدا گردیده است. هر بخش دارای هشت بت بوده و بنام  Octet  یاد میشود(Octet  به معنی هشت است).  هر Octet توسط نقطه از هم جدا میگردد. هر Octet  میتواند از صفر تا  255   قیمت اخذ نماید.

مثالهای ذیل آدرسهای  IP  را نشان میدهد:

12.5.0.45

145.0.55.10

192.168.0.50

آدرس های  IP  به پنج کلاس ذیل تقسیم میگردد:

·        آدرسهای IP   کلاس  A

·        آدرسهای IP   کلاس  B

·        آدرسهای IP   کلاس  C

·        آدرسهای IP   کلاس  D

·        آدرسهای IP   کلاس  E

هر کلاس دارای صفات و استفاده جداگانه بوده و از همین سبب شناختن هر کلاس مهم میباشد. چطور این کلاسها را شناخته میتوانیم؟  این کلاس ها را از روی اولین  Octet  طرف چپ، طور ذیل شناخته میتوانیم:

آدرسهای IP   کلاس  A  : اولین  Octet  آن از صفر تا  126

آدرسهای IP   کلاس  B  : اولین  Octet  آن از 128 تا  191

آدرسهای IP   کلاس  C  : اولین  Octet  آن از 192 تا  223

آدرسهای IP   کلاس  D  : اولین  Octet  آن از224 تا  239

آدرسهای IP   کلاس  E  : اولین  Octet  آن از239 تا  255

ما در  Network  بیشتر از سه کلاس اول  (کلاس A، B  و C) استفاده میکنیم.  کلاس  D  برای   Multicast   و کلاس  E  ریزرف میباشد. در اینجا میخواهیم آدرسهای کلاس A، B  و C  را بشناسیم.

آدرس های کلاس  A:

از این آدرسها اولین  Octet  طرف چپ آن برای  Network  و متباقی سه  Octet  آن برای  Host  میباشد. این آدرسها برای  Network  های کلان استفاده میشود.

Host Host Host Network Class A
4 3 2 1 Octet

قیمت اولین  Octet  آن از  یک تا  126    میباشد.

نوت: آدرس صفر ریزرف بوده و آدرس 127  برای  Loopback  استفاده میشود.

آدرس های کلاس  B:

از این آدرسها دو Octet  طرف چپ برای  Network  و دو Octet  طرف راست آن برای  Host  میباشد. این آدرسها برای  Network  های متوسط استفاده میشود.

Host Host Network Network Class B‌‌ ‌
4 3 2 1 Octet

قیمت اولین  Octet  آن از  128 تا  191    میباشد.

آدرس های کلاس  C:

از این آدرسها سه Octet  طرف چپ آن برای  Network  و یک Octet  آن برای  Host  میباشد. این آدرسها برای  Network  های کوچک استفاده میشود.

Host Network Network Network Class C
4 3 2 1 Octet

 قیمت اولین  Octet  آن از  192 تا  223   میباشد.

Subnet Mask:

برای تشخیص بخش  Network  و بخش  Host  از  Subnet Mask  استفاده میشود. هر کلاس دارای  Subnet Mask  از قبل تعین شده  (Default)  میباشد.  Subnet Mask  از قبل تعین شده  (Default)  برای کلاس های  A، B  و  C  قرار ذیل میباشد:

برای کلاس  A:   255.0.0.0

برای  کلاس  B:  255.255.0.0

برای کلاس  C:  255.255.255.0

روتر ووسائل دیگر بعد از عملیه منطقی  AND  میتواند آدرس  Network  را تعین نماید. در این عملیه  آدرس  IP  با  Subnet Mask  AND  گردیده تا آدرس  Network  تعین گردد.

کمپیوتر ها ووسائل دیگر در  Network  دارای آدرس فزیکی بوده و بنام آدرس  MAC  یاد میشود. آدرس MAC بالای NIC بوده و در اثنای شروع کمپیوتر در مرحله که NIC  توسط بایوس (BIOS)  شناخته میشود. این آدرس به RAM  کمپیوتر نقل میگردد. آدرس MAC کمپیوتر تغیر نمیکند و تنها در صورت تغیر دادن NIC میتواند تغیر داده شود. این ادرس در لایه دوم  (Data Link Layer)  جهت شناخت انترفس ها استفاده میشود. آدرس های  MAC  بدون ساختار (Structure)  بوده و نمی تواند جهت شناخت مجموعه از وسائل در یک  شبکه استفاده گردد. یا به عباره دیگر توسط آدرسهای  MAC  نمی توانیم Network  را شناسائی نمائیم. هر وسیله باید به شکل جداگانه شناخته شود.

از همین سبب آدرسهای  IP  که وجود فزیکی نداشته بلکه به شکل منطقی میباشد، استفاده میگردد.  این آدرس ها دارای  ساختار منطقی بوده ومیتوانیم آنرا تغیر دهیم. توسط این آدرسها میتوانیم  Network  ها را شناسائی کنیم. آدرسهای  IP  را بنام  آدرس منطقی  (Logical Address)  و بنام آدرس Network   هم یاد میکند.

آدرسهای  IP  دارای نمونه ها بوده که نمونه چهارم  (IP v4) آن هنوز بیشتر مورد استفاده است. این نمونه آدرسهای  IP  در سال  1981   معرفی گردید. نمونه که جدیدا معرفی گردیده و بنام نمونه ششم  (IP v6)  یاد میشود در آینده استفاده خواهد شد.  مادر اینجا صرف نمونه چهارم آدرسهای   IP  را مورد بحث قرار میدهیم.

آدرس های  IP v4  دارای  طول 32  بت بوده وهر آدرس به چهار بخش جدا گردیده است. هر بخش دارای هشت بت بوده و بنام  Octet  یاد میشود(Octet  به معنی هشت است).  هر Octet توسط نقطه از هم جدا میگردد. هر Octet  میتواند از صفر تا  255   قیمت اخذ نماید.

مثالهای ذیل آدرسهای  IP  را نشان میدهد:

12.5.0.45

145.0.55.10

192.168.0.50

آدرس های  IP  به پنج کلاس ذیل تقسیم میگردد:

·        آدرسهای IP   کلاس  A

·        آدرسهای IP   کلاس  B

·        آدرسهای IP   کلاس  C

·        آدرسهای IP   کلاس  D

·        آدرسهای IP   کلاس  E

هر کلاس دارای صفات و استفاده جداگانه بوده و از همین سبب شناختن هر کلاس مهم میباشد. چطور این کلاسها را شناخته میتوانیم؟  این کلاس ها را از روی اولین  Octet  طرف چپ، طور ذیل شناخته میتوانیم:

آدرسهای IP   کلاس  A  : اولین  Octet  آن از صفر تا  126

آدرسهای IP   کلاس  B  : اولین  Octet  آن از 128 تا  191

آدرسهای IP   کلاس  C  : اولین  Octet  آن از 192 تا  223

آدرسهای IP   کلاس  D  : اولین  Octet  آن از224 تا  239

آدرسهای IP   کلاس  E  : اولین  Octet  آن از239 تا  255

ما در  Network  بیشتر از سه کلاس اول  (کلاس A، B  و C) استفاده میکنیم.  کلاس  D  برای   Multicast   و کلاس  E  ریزرف میباشد. در اینجا میخواهیم آدرسهای کلاس A، B  و C  را بشناسیم.

آدرس های کلاس  A:

از این آدرسها اولین  Octet  طرف چپ آن برای  Network  و متباقی سه  Octet  آن برای  Host  میباشد. این آدرسها برای  Network  های کلان استفاده میشود.

Host Host Host Network Class A
4 3 2 1 Octet

قیمت اولین  Octet  آن از  یک تا  126    میباشد.

نوت: آدرس صفر ریزرف بوده و آدرس 127  برای  Loopback  استفاده میشود.

آدرس های کلاس  B:

از این آدرسها دو Octet  طرف چپ برای  Network  و دو Octet  طرف راست آن برای  Host  میباشد. این آدرسها برای  Network  های متوسط استفاده میشود.

Host Host Network Network Class B‌‌ ‌
4 3 2 1 Octet

قیمت اولین  Octet  آن از  128 تا  191    میباشد.

آدرس های کلاس  C:

از این آدرسها سه Octet  طرف چپ آن برای  Network  و یک Octet  آن برای  Host  میباشد. این آدرسها برای  Network  های کوچک استفاده میشود.

Host Network Network Network Class C
4 3 2 1 Octet

 قیمت اولین  Octet  آن از  192 تا  223   میباشد.

Subnet Mask:

برای تشخیص بخش  Network  و بخش  Host  از  Subnet Mask  استفاده میشود. هر کلاس دارای  Subnet Mask  از قبل تعین شده  (Default)  میباشد.  Subnet Mask  از قبل تعین شده  (Default)  برای کلاس های  A، B  و  C  قرار ذیل میباشد:

برای کلاس  A:   255.0.0.0

برای  کلاس  B:  255.255.0.0

برای کلاس  C:  255.255.255.0

روتر ووسائل دیگر بعد از عملیه منطقی  AND  میتواند آدرس  Network  را تعین نماید. در این عملیه  آدرس  IP  با  Subnet Mask  AND  گردیده تا آدرس  Network  تعین گردد.

 

 

رآی به این مطلب بدید      ادامه مطلب | نظرات()

I  r  a  n   I  s  l  a  m  i  c

P--r-o--x-y

 

دانلود سک.س-دانلود فیلم ایرانی-دانلود کلیپ های ایرانی-کلیپ هم جنسی- کلیپ شورت-کلیپ کادویی- دانلود یولترا سورف-دانلود کلیپ-کلیپ-ایرانی-خارجی-چینی-سفید-کو..ن-کو..س-

لواط-لز..بین-بزرگترین سایت گیر ایرانی-بزرگترین سایت لز..بین ایرانی-بزرگترین انجمن سک...س -بزرگترین انجمن موبایل-بزرگترین انجمن کامپیوتر-بزرگترین انجمن-بزرگ ترین انجمن کامپیوتر-فروشگاه اینترنتی رایگان-محصولات-رایگان-خرید-خرید رایگان-اشانتیوم-مکه-کربلا-نتایج انتخابات-انتخابات ریاست جمهوری-انتخابات مجلس-دانلود عکس دختر-عکس پسر- عکس خوشگال ها-اصفهان- تهران-قم جمکران-مشهد-اهواز-فروش-رایگان-ارسال رایگان-ارسال-فروشگاه-کاندو-کادو-هدیه-میژه-مدرن-زید-دوست دختر-دوست پسر-شماره-موبایل-شماره موبایل-تلفن-فکس -فروشگاه محصولات شیک-انتیک-رومانتیک-هنری-ادبی-معاصر -جزوه- کاردانی-کارشناسی-مسابقه-کتاب-دانلود جزوه-دانلود-گیم-بازی-روز-بهروز-تقی-نقی-حسین-حسن-کارت شارژ-فروش کارت شارژ-خرید-موبایل-تلفن-دوربین-دجیتال-دوربین دیجیتال سلام خوبی خوبم بیا خرید کن باشه دوربین دجیتال دارم درجه یک دست دوم نو کهنه خریداریم فروشنده ایم می خری بخر بفروش بخرباش کفتر دارم نمی خوایی جوجه کفتر درمان کفتر کفتر بازی بلدی کامپیوتر دارم نرم افزار دارم تو داری می فروشم ماشین زیان پژو 206 پژو پارس مقایسه می کنم ال 90 تندر 90 خونه خریداریم خونه می فروشیم قیمت زمین قیمت نرم افزار همه هزیون هایی  می گیم برای فروش بیشتر ببین باید چه چیزهایی بنویسیم تا جلو توجه کنه ای داد بیداد دیگه نمی شه یه لغمه نون در آورد

پس ما می خریم نرم افزار می فروشیم شوکولات بیسکویت کولوچه بدم خدمتت هزار تومن داری بدی اگه داری بریز به شماره حساب باشه اگه این متن رو خوندی نخندی ها باشه فقط برای یه لغمه نرم افزار باید این ها رو بنویسم دانشجویی یه دیگه ترمی خیلی تومن به بالا بودو بودو تموم شد حراجش کردیم گلدون برقی غیر برقی دانشجویی برق جزوات برق جزوات کامپیوتر پروژه های برق کامپیوترهمه مودل همه رقم انجام میدیم هرکی خورد بخوره ما فقط میفروشیم بخر بخور خنک بنوشید فرزند بیشتر یارانه بیشتر پوشاک گرون هست پوشاک بچه بخر بیا بریم صفر ماشین صفر کیلومت میخوای دست دومش رو الان دارم با این شلوار رات نمی دهم دانشگاه برو عوض کن بعد بیا اخه الان نمی تونم عوض کنم نه تا عوض نکرده باشی رات نمی دم ارزش شلوار بیشتر کلاس درسه این چه وضعیش هست بابام قلبش درد میکنه مادرم ناراحتی اعصاب داره چیکار کنم خرجی نداریم کلی قست و وام سرمون ریخته کی به دادم میرسه هی عجب رسمیه خرج بیمارستان نداریم خرج دارو نداریم خرجی که بهمون میده عید شده کی لباس برامون میخره کی اخه ؟؟؟؟؟ یعنی کی تو که داری الان این ها رو میخونی میخری شماره دختر دارم شماره پسر تا دلت بخواد دارم فقط بایک تماش شما رو تبدیل به یک سوپر من میکنیم بوشهر گرم هست تو مییایی بریم کار من رفتم تو خودت تاکسی بگیر بیا اطلاعاتی که من دادم بهه خیلی بهری اره صدات معلومه صدات در نمی اید من سرم درد گرفته قورص داری بهم قرض بدی بهت میل میدم حالا صدات خییلی خوبه مواظب خودت باشه خیلی صداش غلام گرفته نه گرد و خاک هست باد و طوفان سومالی از عراق وارد میکنیم چینیش هم دارم بیا تموم داره میشه الان داره یواش یواش برف میاد بارون کی میاد ترشی دارم آموزش آشپزی دارم بای با ما رفتیم داره یواش یواش شارژمون تموم می شه بای--